Történet

1959-1965

Az útkeresés időszaka

„A régi dolgozók hallatlan szorgalommal és elkötelezettséggel dolgoztak, ha kellett lapáttal és talicskával, ha kellett kőműveskanállal vagy gyaluval, „pépelőkéssel vagy „Samu kalapáccsal”.” – így emlékezett Cs. Horváth István, a PEMÜ egyik legendás vezetője, az indulás éveire a 20 éves jubileum alkalmából 1979. májusában megjelent PEMÜ Híradóban.

„25 évvel ezelőtt két kis műhelyben kezdetleges körülmények közepette kezdődött vállalatunk története. Aki akkor látta ezeket a parányi műhelyeket, talán álmában sem gondolta volna, hogy ebből a „kocerájból” egy-két évtized múlva modern, több gyáregységből álló, országos hírű vállalat születik, fejlődik.” – PEMÜ Híradó 1983. december.

1966-1969

A dinamikus növekedés kezdeti időszaka

A PEMÜ Híradó 20 évesek vagyunk című jubileumi köszöntésében az 1966 – 1969 közötti időszakot a dinamikus fejlődés kezdeti időszakaként jelölte meg. Erre az időszakra tehető a cipőgyártás térhódítása, további technológiák bevezetése, többek között az extrudálás elindítása. A korszakra jellemzően a vállalat is részt vett a községgel közösen szervezett májusi felvonulásokon.
A legendássá vált történetek a brigádmozgalomhoz kötődően is erre az időszakra tehetőek, amelyek a következő években is jellemezték a közösséget.

1970-1975

Növekvő dinamizmus időszaka

Az 1970-1975-ös években modern termelőberendezések, új technológiák egész sora jelent meg a PEMÜ-ben, megindult az olefin csőgyártás, a pemüflon és a szilikon feldolgozás, új anyagok és technológiák léptek be a cipőipari termékek gyártásában (platt-form, Siesta-betétek, lakkozott sarokgyártás, stb.). Ezekben az években indult a gyártása a Singer fittingeknek és különféle csőkötőidomoknak, a kárpitosipari lágy habbetéteknek és ebben az időszakban történt az útszéljelző oszlopok és műanyagvödrök gyártása is.
Az 1970-es évektől PRESMA és Rotomix fröccsöntőgépekkel és POLYER poliuretán habosító gépekkel történt a gyártás, de a szerszámüzem és az extruderüzem építésére is ebben az időszakban került sor Solymáron.
Az 1970-es évektől indult a PEMÜ-ben legendássá vált nyári szabadságok ideje alatti üdülések szervezése. Az évek alatt a dolgozók összefogásával felépültek, illetve megújultak az üdülésekre szolgáló ingatlanok Agárdon, Balatonföldváron, Fonyódon, Balatonedericsen, de lehetőség volt bérelt nyaralók igénybevételére is Hajdúszoboszlón, Tiszakécskén és a Börzsönyben.
Ezekben az években nyitotta meg kapuit a legendás PEMÜ könyvtár.

1976-1983

A nagyvállalattá alakulás időszaka

Az 1970-es évek második felében rendszeresek voltak az év elején a vezérigazgatói beszámolók a munkásgyűléseken. Ezeket az éveket a solymári telephelyen kívül a budapesti, zsámbéki és ceglédi telephely intenzív fejlesztése jellemezte, de erre az időszakra tehető a nemzetközi együttműködések megerősödése is. A KGST országokon kívül az NSZK nagyvállalataival is stratégiai együttműködések alakultak ki. A nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése vezetett oda, hogy az 1980-as évek elejére a vállalat elsőként az országban megalapította két külföldi tulajdonú közösvállalkozását Solymáron a Kemipur-t, Zsámbékon pedig a Qualiplastik-ot. Ebben az időszakban már működött a PEMÜ Horgászegyesülete és a Sakk szakosztálya.

1984-1989

Egy újabb szint, a nemzetközi kapcsolatok kiteljesedése

A vállalat a következő években a magyar viszonyok között úttörőként széleskörű nemzetközi kapcsolatokat épített ki Nyugat-Európában működő cégekkel.
Magyarországon elsőként a német BASF céggel és a Chemolimpex-szel megalapított egy közös vállalatot, Kemipur néven. Ehhez a korszakhoz köthető az autóipari beszállítások elindítása a német TEVES céggel történő együttműködés keretében.
A vállalat életében meghatározó cipőgyártás is nemzetközi szintre került a PUMA-val kötött bérmunkás együttműködés révén. Izgalmas, kihívásokkal teli időszak volt ez a PEMÜ életében, amely felkészítette a vállalatot az 1990-es években bekövetkező rendszerváltásra.

1990-2003

Útkeresés a rendszerváltást követően

1990. márciusában a demokratikus parlamenti választásokon az egypártrendszert felváltotta a többpártrendszer. A társadalmi-gazdasági változások alapjaiban változtatták meg nem csak az emberek, hanem a Magyarországon működő cégek életét is. Új fogalmakat kellett megtanulniuk, mint például a privatizáció, a munkanélküliség, a piaci verseny, a nemzetközi pénzügyi és gazdasági hatások közvetlen megjelenése.
Ezt az időszakot a PEMÜ-ben is az útkeresés időszakaként jellemezhetjük, a következő évtizedet meghatározta a dolgozói résztulajdonosi program megvalósítása, a korábbi időszakban vállalt magas adósságszolgálat visszafizetése.
A PEMÜ tevékenységében meghatározóvá válik az autóipari beszállítói tevékenység, miközben a cipőipari tevékenység még mindig domináns szerepet tölt be. Az autóipari beszállítások megvalósulásában nagy szerepet játszottak az ebben az időben alapított vegyesvállalatok és a Magyarországra települő Suzuki.

2004-2008

Egy új korszak alapjainak lerakása

Erre az időszakra rányomta a bélyegét a könnyűipar válsága, amely kemény kihívások elé állította a PEMÜ-t.
A PEMÜ Cipőipari Üzletága Cegléden korszerű tudással, nemzetközi gyártási és minőségi tapasztalatokkal rendezkedett, azonban a megváltozott piaci viszonyok között nem volt esélye a kapacitások lekötésének. Az árbevétel közel felét adó cipőipari tevékenység válsága azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy elsodorja a vállalkozást.
Az árbevétel másik felét kitevő műanyagipari tevékenység elavult gépparkkal, szétaprózott szervezeti keretek és bizonytalan piaci viszonyok között működött Solymáron és Zsámbékon. A vállalkozás magas hitelállománnyal és a lecsökkent árbevételhez képest finanszírozhatatlan költségstruktúrával rendelkezett, elsősorban a magas telephely fenntartási és irányítási költségek miatt.
A kijelölt stratégia egyidejűleg célozta meg a cipőipari kapacitások felszámolását és a műanyag-feldolgozási tevékenység fejlesztését. A finanszírozás hosszú távon a meghatározóan saját tulajdonú, termeléshez nem szükséges ingatlan vagyonra, rövidtávon azonban külső forrásokra lett alapozva.

2009

A PEMÜ komplex megújulása

2009 év elején nyilvánvalóvá vált, hogy a világgazdasági válság nem tartható a pénzügyi keretek között, erőteljes változásokat fog követelni a gazdaság egészében.
A korabeli sajtó így írt a válság kezdeti időszakáról: Az Európai Bizottság szerint a válság következtében az eurózónában 2009-ben szinte teljesen leáll a gazdasági növekedés. Az IMF szerint 2009-ben az egész fejlett világ recesszióba került, de a feltörekvő országok gazdasági növekedése is lelassult. Mindeközben 2009-ben a magyar gazdasági visszaesés 6,8% lett.
A PEMÜ éppen túljutott a telephelyek bezárásán és a könnyűipari válság hatásainak menedzselésén, amelyeknek pénzügyi terhei komoly kötelezettségeket jelentettek a következő időszakra. A világgazdasági válság hatására cégek mentek tönkre vagy fúzionáltak a túlélés érdekében. Általánosan jellemző volt a beruházások, fejlesztések leállítása.
A PEMÜ a válságra válaszul meghirdette komplex fejlesztési programját, amely az elöregedett géppark, leromlott épület és infrastruktúra komplex felújítását tűzte céljául. Technológiai megújulással párhuzamosan a dolgozók tudásának fejlesztése is a stratégia meghatározó elemét képezte.