Tanműhely

A PEMÜ Műanyagipari Zrt. több mint 6 évtizedes működése során mindig kiemelt hangsúlyt helyezett a cégnél felhalmozott szakmai tudás átadására a következő generációknak. A jelenleg működő Tanműhelyben a műanyagfeldolgozó duális szakképzés mellett technikusi képzések és más szakmacsoportok képzése is folyik. Modern gépek és kiváló szakemberek, oktatók segítik a tanulókat a speciális szakmai tudás megszerzésében.

 

Duális képzés

A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amely során az iskolai intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. A PEMŰ Műanyagipari Zrt. biztosítja a tanulók számára, hogy elsajátíthassák a vállalati kultúrát, a XXI. század kihívásainak megfelelő munkaeszközök használatát, a szakma olyan rejtelmeit, melyeket csak hosszú évek gyakorlata tesz elérhetővé. Az ismeretszerzés munkafeladatok végrehajtásával együtt történik meg a PEMÜ Zrt. szakemberei segítségével.

 

Technikusi képzés

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés végén egyszerre szerezhető érettségi és szakmai végzettség. Szakirányú továbbtanulás esetén előnyt jelent a felsőoktatási felvételin, ha valaki technikumból érkezik. A két év ágazati alapoktatást követően a PEMÜ Zrt. a tanulóval munkaszerződést köt, mely alapján megkezdődik a szakirányú képzés. A PEMÜ Zrt. alábbi szakmák szakirányú oktatását biztosítja technikusi képzésekben: műanyagfeldolgozó technikus, elektronikai technikus, környezetvédelmi technikus.